Κατηγορία: Διαγωνισμοί

Home / Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη Συλλογής Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη Συλλογής Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου. Διακήρυξη Περίληψη Διακήρυξης ΕΕΕΣ (PDF, D_notice_2) Έγκριση Διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού

16 Μαΐου 202316 Μαΐου 2023
Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των εγκαταστάσεων του»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των εγκαταστάσεων του»

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων του. Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 14/07/2021 στις 11:00 Σχετικά αρχεία: – Περίληψη Διαγωνισμού – Προκήρυξη Διαγωνισμού – ΕΕΕΣ (PDF, HTML, XML)

5 Ιουλίου 202112 Ιουλίου 2021
Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων του. Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 15/04/2021 Σχετικά αρχεία: – Περίληψη Διαγωνισμού – Προκήρυξη Διαγωνισμού – ΤΕΥΔ   Παροχή διευκρινήσεων – Προς Argo Security – Προς Global Protection Security – Προς G8 Security Service

2 Απριλίου 202112 Απριλίου 2021