Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου!

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου!

Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου!

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος B’ 6719/30.11.2023) η με αριθμό 103036/2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου για την Εξαίρεση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, το «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου» του Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου (Β’ 2245/2012, όπως ισχύει), εξαιρείται από την κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, του οποίου η δραστηριότητα από πλευράς εξειδικευμένου αντικειμένου, απόδοσης έργου και ευρύτερης αναγνώρισης, τεκμηριώνεται πλήρως και δικαιολογεί την συνέχιση της λειτουργίας του.

Σε αυτή την επιτυχία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τον Βουλευτή Δωδεκανήσου και Κοσμήτορα της Βουλής των Ελλήνων Βασίλη Α. Υψηλάντη ο οποίος από την πρώτη στιγμή, μέχρι την δημοσίευση της απόφασης παρενέβη σε όλα τα αρμόδια κυβερνητικά επίπεδα για να υλοποιηθεί το αίτημα.

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τους Βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά, Μάνο Κόνσολα, Μίκα Ιατρίδη και Γιώργο Νικητιάδη για το ενδιαφέρον που επέδειξαν.

Το 2024, το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου συμπληρώνει 60 χρόνια από την επίσημη λειτουργία του και η απόφαση αυτή έρχεται να επικυρώσει την αξία, την μοναδικότητα και την προσφορά του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου.