Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για «Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη Συλλογής Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου»

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη Συλλογής Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου.