Πρόγραμμα ψηφιοποιήσεις του περιεχομένου του Μουσείου

Πρόγραμμα ψηφιοποιήσεις του περιεχομένου του Μουσείου

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου μέσα από επιχορήγηση που έχει λάβει από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το μουσείο προχώρησε σε ψηφιοποίηση, προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου.
Συγκεκριμένα η PostScriptum υλοποιεί τα παρακάτω:
Ψηφιοποίηση 100 έργων της μόνιμης συλλογής με σκοπό τη διαφύλαξη, προβολή και ανάδειξη του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος
Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης μουσειακών συλλογών
Σχεδιασμός και ανάπτυξη της προβολής της συλλογής online
Δημιουργία θεματικών διαδρομών-ψηφιακών mini εκθέσεων από τη μόνιμη συλλογή, που αξιοποιούν το μέχρι τώρα ψηφιοποιημένο πολιτιστικό απόθεμα, αλλά και το προτεινόμενο απόθεμα προς ψηφιοποίηση,
Χρήση νέων μέσων προβολής για την αξιοποίηση του παραγόμενου υλικού και την ανάπτυξη του κοινού του Μουσείου.
Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση της βιωματικής εμπειρίας των έργων του Μουσείου από τον επισκέπτη – φυσικό ή ψηφιακό -, η εξατομικευμένη, διαδραστική επικοινωνία του με το Μουσείο, η γνωστική και συγκινησιακή εμπλοκή του κοινού μέσα από νέες καινοτόμες προσεγγίσεις, η προβολή του Μουσείου και των δράσεών του, η αύξηση της φυσικής και διαδικτυακής επισκεψιμότητας, η ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομίας μέσα από τον πολιτισμό.
Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει στις συλλογές του 1500 έργα ζωγραφικής και χαρακτικής καθώς και πολλά γλυπτά, σχέδια και πολιτιστικά τεκμήρια, 479 Ελλήνων καλλιτεχνών παρουσιάζοντας με πληρότητα τους δασκάλους της ελληνικής τέχνης και τους μαθητές τους. Η συλλογή του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης της Ρόδου συγκροτεί ένα μοναδικό χρονικό της εγχώριας εικαστικής δημιουργίας. Με την υποχρεωτική διακοπής λειτουργίας του Μουσείου, λόγω της πανδημίας COVID19, αλλά και τις εργασίες μετεγκατάστασης της φυσικής έκθεσης, ο στρατηγικός προσανατολισμός του Μουσείου προς τη μετάβαση του στην ψηφιακή εποχή διαγράφεται επιτακτικός.
Οι παραπάνω εργασίες αποσκοπούν στην προβολή της συλλογής του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης της Ρόδου, η οποία αποτελεί κειμήλιο μεγάλης σημασίας όχι μόνο για τον ελληνικό, αλλά και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
To έργο επιχορηγείται και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού