Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης των Εγκαταστάσεων του.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως 14/07/2021 στις 11:00

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Διαγωνισμού
Προκήρυξη Διαγωνισμού
ΕΕΕΣ (PDF, HTML, XML)