Συλλογές-Χαρακτική
Όπως συνέβη και στη ζωγραφική, η ενδογενής εξέλιξη της νεοελληνικής χαρακτικής ξεκινά επίσης στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι χαράκτες απέκτησαν αρκετά γρήγορα την αναγκαία ικανότητα στη χρήση των υλικών και τη γνώση της τεχνικής έτσι ώστε να μπορέσουν να αφεθούν σε πιο προσωπικές αναζητήσεις. Γενάρχης της ελληνικής χαρακτικής του 20ού αιώνα είναι ο Δημήτρης Γαλάνης, το έργο και η διδασκαλία του οποίου επηρέασαν τις εικαστικές τέχνες ευρύτερα. Πριν από την εμφάνισή του στο προσκήνιο ωστόσο, δύο άλλοι σημαντικοί χαράκτες εξέφρασαν το κλίμα της μετάβασης του 19ου προς τον 20ό αιώνα και θεωρούνται ότι σηματοδότησαν την αρχή της νεοελληνικής χαρακτικής. Ο Μάρκος Ζαβιτζιάνος (1884-1923) και ο Λυκούργος Κογεβίνας (1887-1940).
 
@2006-Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης