Εκδόσεις του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης
Όλες οι εκθέσεις και εκδηλώσεις του Μουσείο συνοδεύονται από κατάλογο-λεύκωμα μουσειακών προδιαγραφών. Πέρα από τον κατάλογο το Μουσείο καθιέρωσε την έκδοση μελετών για ευρύτερα θέματα της νεοελληνικής τέχνης.
Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
Ρόδος, 1982
Μορφοπλαστικές και Τεχνικές Αναζήτησεις της Ελληνικής Χαρακτικής, 1892-1982
Συλλογή Κώστα Ιωαννίδη
Ρόδος, 1994
Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ρόδος
Η Ζωγραφική του 19ου αιώνα, Επιλογή
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ρόδος
Τέτσης-35 Χρόνια Ζωγραφική
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ρόδος,1996
Νικολής Χατζηκυριακός-Γκίκας
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ρόδος
Αντονάκος, Παρεκκλήσι των Αγίων
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Αθήνα,1987
Μάκης Θεοφυλακτόπουλος
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ρόδος, Ιούνιος 1987
Ψυχοπαίδης
Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ρόδος
Art Gallery Of Rhodes
 
 
Συλλογές
@2006-Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης