Ιστορικό
Η προετοιμασία για τη δημιουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου, τώρα πια Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, άρχισε στη δεκαετία του ΄50 και τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 1964. Ο Ανδρέας Ιωάννου, διακεκριμένος μελετητής της νεοελληνικής τέχνης και λογοτέχνης, νομάρχης τότε της Δωδεκανήσου, διέβλεψε ότι η Ρόδος προσέφερε τη διεθνή ακτινοβολία για τη δημιουργία ενός Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του 20ού αιώνα. Κινητοποιήθηκε έτσι, για τακτικές επαφές με καλλιτέχνες, τεχνοκριτικούς, γκαλερίστες με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό της συλλογής και τη καθιέρωση της Πινακοθήκης ως ισχυρού πολιτιστικού θεσμού.
Η αποστολή του Μουσείου
Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας, ανοιχτό στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως εθνικότητας, καταγωγής, θρησκεύματος.
Στόχοι του είναι η ερευνητική αναζήτηση, η απόκτηση, η μελέτη, η συντήρηση, η έκθεση και προβολή των εικαστικών δημιουργιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό πολιτισμικό χώρο ή που αφορούν στον ελληνικό πολιτισμό και κατά το χρονικό διάστημα των νεωτέρων χρόνων κυρίως, 15ος αιώνας και εξής, και ιδίως από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1832) και εξής. Τελικοί σκοποί των δραστηριοτήτων του είναι η προαγωγή των ανωτέρω στο ευρύ κοινό, τοπικό, πανελλήνιο και διεθνές, ειδικότερα από σκοπιά πολιτισμική, εκπαιδευτική, εθνική και κοινωνική.
Μέσα από αυτούς τους καταστατικούς στόχους το Μουσείο διοργανώνει εκθέσεις ακολουθώντας την εφαρμογή μιας επικοινωνιακής πολιτικής με το ευρύ κοινό. Έτσι, οργανώνονται ξεναγήσεις, κύκλοι διαλέξεων, σεμινάρια, στα οποία διδάσκουν τεχνοκριτικοί και ζωγράφοι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια το Μουσείο δημιούργησε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το οποίο συνεργάζεται δημιουργικά με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και πολλούς άλλους φορείς. Το ειδικά εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού στα παιδιά και τους νέους της Ρόδου, της Δωδεκανήσου αλλά και της υπόλοιπής Ελλάδας.
Παράλληλα, το Μουσείο σύμφωνα με τη διεθνή μουσειολογική πρακτική εκδίδει βιβλία και καταλόγους Τέχνης, εκπαιδευτικά βιβλία και cd Rom για παιδιά, και όχι μόνο, παράγει μουσειακά αντικείμενα και δώρα που προεκτείνουν τη νεοελληνική τέχνη και προβάλλουν τους δημιουργούς της στην καθημερινή ζωή του ευρύτερου κοινού και της νέας γενιάς.
 
@2006-Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης