Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Φιλοσοφία
Θεμελιακή φροντίδα του Μουσείου, εκτός από τις μεγάλες εκθέσεις και εκδόσεις, είναι η επικοινωνία της τέχνης με το ευρύ κοινό. Κάτω από αυτό το πρίσμα και ακολουθώντας τη σύγχρονη, διεθνή, αντίληψη για μετατροπή των μουσείων σε χώρους μάθησης και εκπαίδευσης, το Μουσείο δημιούργησε το 2000 το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Στόχοι του τμήματος
 Η εξοικείωση του κοινού με το χώρο της Τέχνης
Η συνεχής επαφή με σχολεία-εκπαιδευτικούς φορείς- ομάδες κάθε ηλικίας
Η παραγωγή εικαστικού εκπαιδευτικού υλικού
Η αποστολή υλικού σε απομονωμένα σχολεία της Ελλάδας
Η σύνδεση με την τοπική κοινωνία
Οι παιδαγωγικές επαφές με τον απόδημο ελληνισμό
 
@2006-Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης