Δωρεές Αντικειμένων Τέχνης
Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης δέχεται δωρεές μεμονωμένων αντικειμένων τέχνης αλλά και συλλογών από οποιοδήποτε και αν προέρχονται, εφόσον ταιριάζουν στην όλη φιλοσοφία του. Για την αποδοχή της δωρεάς των αντικειμένων τέχνης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
Ενδεικτικά τα αντικείμενα τέχνης μπορούν να είναι:
Έργα ζωγραφικής, χαρακτικά και σχέδια.
Ιστορικά κειμήλια, ιστορικά έγγραφα και φωτογραφίες..
Φωτογραφικά αρχεία.
Συγκροτημένες συλλογές.
Ρούχα και αντικείμενα καθημερινής χρήσης που χαρακτηρίζουν κάποια εποχή.
Μετά την αποδοχή της δωρεάς τα αντικείμενα τέχνης καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο «ΒΙΒΛΙΟ ΔΩΡΗΤΩΝ», με την ένδειξη του ονόματος του δωρητή, συντηρούνται, προστατεύονται και εκτίθενται στο κοινό.Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης δέχεται και δωρεές αντικειμένων τέχνης, με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, τα οποία ο δωρητής θέλει να έχει υπό την κατοχή του ενόσω ζει, ή όσο ορίσει ο ίδιος.Τα αντικείμενα αυτά περιέρχονται στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης μετά το θάνατο του δωρητή ή όποτε ήθελε ορίσει αυτός, από την ημέρα όμως της δωρεάς το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης θα έχει το δικαίωμα δημοσίευσής τους.
Eθελοντισμός
Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης δέχεται εθελοντές που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ποικίλα πεδία δράσης. Οι εθελοντές μπορεί να είναι φοιτητές διαφόρων τμημάτων εκπαίδευσης που σχετίζονται με την Ιστορία της Τέχνης, τη Συντήρηση έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, τη Μουσειολογία, τη Μουσειοπαιδαγωγική και τον Πολιτισμό γενικότερα.
 
@2006-Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης