Συνεργασίες
Εκτός από την πλούσια συλλογή που διαθέτει και τις περιοδικές εκθέσεις, το Μουσείο, παρουσιάζει αξιόλογο εκδοτικό έργο καθώς και την εφαρμογή μιας επικοινωνιακής πολιτικής με το ευρύ κοινό. Οργανώνει ξεναγήσεις, κύκλους διαλέξεων, σεμινάρια, ομιλίες, παιδικές εκθέσεις, δημιουργικές επαφές με τον εκπαιδευτικό κλάδο, καθώς και με ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού και εκπαιδευτικά προγράμματα (θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου).
Έργα του Μουσείου έχουν φιλοξενηθεί σε εκθέσεις της Εθνικής Πινακοθήκης, στα Δημήτρια Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας (συλλογή Κατσίγρα), καθώς και σε πολλές εκθέσεις ανά την Ελλάδα. Συνεργασίες υπάρχουν επίσης με άλλους φορείς τέχνης, πολιτισμού και εκπαίδευσης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Μερικοί από αυτούς είναι οι ακόλουθοι:
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης)
αφ
Υπουργείο Παιδείας Κύπρου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δωδεκανήσου
Τμήματα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείων και Πινακοθηκών Ελλάδας
 
 
@2006-Δήμος Ροδίων, Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης